O firmie

Odpowiedzialne za treść
Cerascreen GmbH
Güterbahnhofstraße 16
19059 Schwerin
Niemcy

Przedstawiciel prawny: Olaf R. Schneider

Kontakt
Email: help@cerascreen.com

Dane bankowe
Deutsche Bank
IBAN: DE49 1307 0000 0318 2714 00
BIC: DEUTDEBRXXX

Numer VAT: DE286209898
numer EORI: DE388979542977551
Rejestr handlowy: Amtsgericht Schwerin HRB 11305

Internetowe rozstrzyganie sporów zgodnie z Art. 14 (1) Rozporządzenie w sprawie ODR dla konsumentów: Komisja Europejska zapewnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (ODR), do której można uzyskać dostępthe Platforma ODR.